“Cumhuriyetin Kazanımları” konulu Münazara Yarışması

Tarih, Hukuk ve Sosyoloji bölümlerinden gelen öğrenciler arasında düzenlenen münazara, “Cumhuriyet Kazanımları” konusunu ele aldı. Münazara gruplarından biri, Cumhuriyet sonrası en önemli kazanımın “Modern Eğitim Sistemine Geçiş” olduğunu savunarak, eğitim sisteminin diğer tüm sistemlerin işleyişi için vazgeçilmez bir rol oynadığını ve bu nedenle Cumhuriyet’in getirdiklerinin sadece eğitim sistemi ile sürdürülebilir hale geldiğini öne sürdü. Diğer grup ise Cumhuriyet’in getirdiği tüm yeniliklerin eşit derecede önemli olduğunu ve bunların birbirine üstün tutulamayacağını, eğitim, sağlık, ekonomi, hukuk ve diğer tüm sistemlerin ancak bir arada ve bütünlük içinde çalıştığında bu kazanımların sürdürülebilir olabileceğini savundu.

Her iki münazara grubu da tarihsel, sosyolojik ve hukuki açıdan disiplinlerarası yoğun bir çalışma sonucunda münazaraya katılmış ve güçlü argümanlarını tartışmışlardır. Münazara sonunda öğrencilerimizin gösterdikleri cesaret, azim ve üstün başarı sebebiyle katılım belgesi ve kitap hediyesi verilerek teşekkür edilmiştir.