Vizyonumuz

• Kadınların toplumsal hayat içindeki problemlerine yönelik farkındalığı artırmak.
• Kadınların temel haklarını konusunda bilinç düzeyini yükseltmek.
• Üniversite içinde ve dışında kadınlara yönelik eğitimler düzenlemek ve böylece kadının toplumsal hayat içindeki konumu güçlendirmek.
• Ulusal ve uluslararası projelerle üniversitede kadın ve aile hakları konusunda bilgilendirme yapmak ve kadınların bu haklara ulaşmalarını sağlayarak toplumsal hayatın her alanında desteklenmelerini sağlamak.
• Üniversite özelinde kadın idari ve akademik personelin temel haklar ve görevler konusunda desteklenmesine katkı sağlamak.