Misyonumuz

  • Kadının toplumsal hayat ve farklı kurumlar içinde statünü güçlendirecek her türlü bilimsel faaliyeti gerçekleştirmek
  • Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın ve Aile Araştırmaları yüksek lisans programı ile koordineli çalışmak, bilimsel faaliyetler düzenlemek, tezlere katkı sunmak
  • Toplumsal hayatın farklı alanlarındaki kadın sorunlarını tespit etmek bu yönde yerel ve ulusal paydaşlar bulmak, bu sorunların çözümüne yönelik ortak çalışmalar düzenlemek
  • Kadın ve aileye dair sorunlarla ilgili farkındalık arttırıcı etkinler düzenlenmek
  • Diğer kadın ve aile ile ilgili merkezlerle iş birliği yapmak
  • Kadın ve aile ile ilgili ulusal ve uluslararası yapılacak projelerde paydaş olmak
  • Kadın ve aileye dair eğitici programlar düzenlemek, gerekli kuruluşlarla bu konuda ortaklıklar yapmak
  • Üniversite içinde kadın akademik ve idari personeli eğitici ve destekleyici faaliyetler düzenlemek