2021 Etkinlikleri

İş Hukukunda Ücrette Cinsiyet Temelli Ayrımcılık: Ulusalüstü Hukuk Çerçevesinde Değerlendirilmesi isimli online seminer düzenlenmiştir. (29.01.2021)

Azim – Cesaret – Tutku ile Örülen Dijital Hikayeleri ile Yükseköğretimde Suriyeli Kadın Öğrenciler isimli online seminer düzenlenmiştir.(02.04.2021)

COVID-19 Pandemisinin Türkiye’de Kuşaklararası Dayanışma Üzerine Etkisi isimli online seminer düzenlenmiştir.(20.05.2021)

Türkiye’de Ev İçi Şiddet, Boyutları ve Kadın Sığınma Evlerini Sosyolojik Bakış Açısı İle Sorgulamak isimli online seminer düzenlenmiştir.(04.06.2021)

Erken Cumhuriyet Dönemi Salgın Hastalıklar ve Aile isimli online seminer düzenlenmiştir (15.06.2021)

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü isimli online seminer düzenlenmiştir (25.11.2021)