II. Kadın ve Aile Araştırmaları Çalıştayı, “100. Yılında Cumhuriyet Kazanımları” temasında 30 Ekim 2023 tarihinde Üniversitemiz fuayene alanında gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyetin 100.Yılı Etkinlikleri kapsamında İzmir Demokrasi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “II. Kadın ve Aile Araştırmaları Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştay teması “100.Yılında Cumhuriyet Kazanımlarına” odaklandı.
Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in ve Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan’ın yer aldığı Moderatörlüğünü Doç. Dr. Beral Alacı’nın yaptığı ilk oturumda “İktisat ve Tarih Perspektifinden Cumhuriyet’in Kazandırdıkları” ele alındı. İkinci Oturum da ise Prof. Dr. Hande Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Ecem Kirkit tarafından “Hukuk ve Sosyoloji Perspektifinden Cumhuriyetin Kazandırdıkları” Doç. Dr. Barış Çağırkan moderatörlüğünde ele alındı.

Çalıştayın son oturumunda, Tarih, Hukuk ve Sosyoloji bölümlerinden gelen öğrenciler arasında düzenlenen münazara, “Cumhuriyet Kazanımları” konusunu ele aldı. Münazara gruplarından biri, Cumhuriyet sonrası en önemli kazanımın “Modern Eğitim Sistemine Geçiş” olduğunu savunarak, eğitim sisteminin diğer tüm sistemlerin işleyişi için vazgeçilmez bir rol oynadığını ve bu nedenle Cumhuriyet’in getirdiklerinin sadece eğitim sistemi ile sürdürülebilir hale geldiğini öne sürdü. Diğer grup ise Cumhuriyet’in getirdiği tüm yeniliklerin eşit derecede önemli olduğunu ve bunların birbirine üstün tutulamayacağını, eğitim, sağlık, ekonomi, hukuk ve diğer tüm sistemlerin ancak bir arada ve bütünlük içinde çalıştığında bu kazanımların sürdürülebilir olabileceğini savundu.

Her iki münazara grubu da tarihsel, sosyolojik ve hukuki açıdan disiplinlerarası yoğun bir çalışma sonucunda münazaraya katılmış ve güçlü argümanlarını tartışmışlardır. Münazara sonunda öğrencilerimizin gösterdikleri cesaret, azim ve üstün başarı sebebiyle katılım belgesi ve kitap hediyesi verilerek teşekkür edilmiştir.