İzmir Demokrasi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Erasmus+ projesi

Erasmus+ kapsamında yürütülen Adults On The Move Projesi yurtdışındaki paydaşlarımızı okulumuzda ağırladık.

Projenin paydaşları: T.C. Karabağlar Kaymakamlığı, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Prios, Háskólafélag Suðurlands
Social Innovation & Cohesion Institute – Fifty Fifty

Dijital kültürün güçlendirilmesi yoluyla istihdam fırsatlarını arttırmayı hedeflediğimiz Avrupa Yetişkin Eğitimi projesidir.  
Özellikle Covid-19 döneminde, önemi ve kaçınılmaz gerçekliği hayatımızda önemli bir yer tutan “Dijital Kültür”ün geliştirilmesi yoluyla istihdam fırsatlarını çoğaltmayı, bireylerin işgücü piyasasına girişlerini güvence altına almayı destekleyen projemizde, ilçemizden seçilecek katılımcı genç yetişkinlere, işsizlik durumlarıyla mücadele etmek için gerekli olan dijital beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için dijital teknolojinin tüm öğrenme fırsatları proje kapsamında sağlanacaktır.