İş Hukukunda Ücrette Cinsiyet Temelli Ayrımcılık: Ulusalüstü Hukuk Çerçevesinde Değerlendirilmesi isimli online seminer düzenlenmiştir. (29.01.2021)

İzmir Demokrasi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “İş Hukukunda Ücrette Cinsiyet Temelli Ayrımcılık: Ulusalüstü Hukuk Çerçevesinde Değerlendirilmesi” isimli seminer, Manisa Celal Bayır Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Dulay Yangın’ın anlatımıyla gerçekleştirilmiştir.